Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD276
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z projektowanymi zmianami w ustawie o Straży Granicznej przewidującymi stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania w strukturze formacji nowego rodzaju jednostek organizacyjnych – ośrodków Straży Granicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podania do wiadomości funkcjonariuszy Straży Granicznej informacji o tworzeniu kontyngentu Straży Granicznej oraz dokonywania oceny predyspozycji do pełnienia służby w kontyngencie poprzez uzupełnienie tych  przepisów o komendanta ośrodka Straży Granicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2014
do góry