Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC108
Tytuł

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dobiega końca perspektywa finansowa 2007-2013, w trakcie której wdrażany był Europejski Fundusz Rybacki. W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową 2014-2020, w trakcie której wdrażany będzie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), powstaje konieczność opracowania krajowych aktów prawnych, w tym ustawy, regulujących zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach EFMR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy będzie określał zadania oraz właściwość organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych z EFMR, jak również warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.05.2015
do góry