Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB22
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12 (Dz. U. poz. 804), zgodnie z którym TK stwierdził niezgodność art. 2 ustawy w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 2, at. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie w jakim uchyla obowiązek przebywania na terytorium RP w przypadku ubiegania się przez obywateli RP o przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.05.2014
do góry