Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID146
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rrozwoju Polski Południowej do roku 2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Strategia wypełnia lukę pomiędzy planowaniem rozwoju na poziomie krajowym – wyrażonym w strategiach zintegrowanych, a poziomem regionalnym – realizowanym poprzez strategie rozwoju województw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategia definiuje ponadregionalne cele polityki rozwoju w oparciu o potencjały makroregionu południowego (województwa śląskiego i małopolskiego).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIwona Wendel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 stycznia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.01.2014
do góry