Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD263
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie zapisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Skorygowanie zapisów w poszczególnych badaniach w wyniku zgłoszenia zmian przez GUS i inne organy prowadzące badania statystyczne, będących następstwem zmian przepisów prawa lub uzasadnionych zmian metodologicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku z realizacją wszystkich zmian wprowadzanych do programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 i rozpoczęciem funkcjonowania rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015, procedowanie przedmiotowego projektu stało się bezzasadne.

Data modyfikacji : 10.04.2015
Rejestr zmian