Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD259
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852). Ustawa wprowadza nowy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z postanowieniami reformy, wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w miejsce dotychczasowego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Jednocześnie w 2013 r. uległa zmianie nazwa oraz w wyniku reformy podległość Centrum Operacji Powietrznych. W nowych uwarunkowaniach „Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego” będzie jednostką bezpośrednio podległą Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejną podstawą nowelizacji rozporządzenia jest doprecyzowanie zapisów w kwestii podejmowania przez Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej decyzji o wyborze lotniska cywilnego, na które sprowadza się cywilne i państwowe statki powietrzne zmuszone do lądowania przez statki przechwytujące.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry