Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC105
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania przedmiotowego projektu wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Termin wdrożenia dyrektywy: 25 października 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów:
1) zapewniających  możliwość otrzymania przez świadczeniobiorców zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz regulujących szczegółowe warunki otrzymania tego zwrotu i zasady ustalania jego wysokości;
2) regulujących funkcjonowanie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, który udzielać będzie pacjentom z innych niż Rzeczypospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej informacji w zakresie wymaganym przez dyrektywę nr 2011/24;
3) nakładających na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązki wobec pacjentów z innych niż Rzeczypospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikających z dyrektywy nr 2011/24.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Neumann Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.04.2014
do góry