Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID141
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Programy operacyjne Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską (KE). Polska przedkładać będzie do KE projekty tych programów, dla których będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej. Przygotowanie projektu programu operacyjnego zostało wskazane w Założeniach Umowy Partnerstwa, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W perspektywie 2014-2020 kontynuowana będzie realizacja programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Dokumenty programowe zawierają najważniejsze ustalenia co do realizacji poszczególnych programów EIS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarceli Niezgoda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.10.2015
do góry