Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD87
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych jest poprawa funkcjonowania ustroju i organizacji kuratorskiej służby sądowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ochrona obywateli przez zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania orzeczeń sądowych przez kuratorską służbę sądową oraz wprowadzenie właściwych mechanizmów funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, zmierzające do poprawienia jakości i sprawności pracy kuratorów sądowych m.in. przez sanację instytucji nadzoru nad kuratorami sądowymi, stworzenie przejrzystego systemu oceny pracy kuratorów, uporządkowanie procesu awansu zawodowego, określenie odpowiednich standardów wymagań dla kandydatów do służby kuratorskiej, uzdrowienie rozwiązań w zakresie postępowania dyscyplinarnego, modyfikację struktury organizacyjnej, ograniczenie kurateli społecznej oraz podniesienie wymagań w stosunku do kandydatów na kuratora społecznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.10.2014
do góry