Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD249
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja części IV załącznika do rozporządzenia umożliwi, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320), Ministrowi TBiGM nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji administracyjnych, zadania na rzecz obronności państwa i na zawarcie stosownych umów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualizacja części IV załącznika rozporządzenia wprowadza zmiany dotyczące przedsiębiorców będących we własciwości ministra właściwego do spraw transportu, którzy w wyniku przeprowadzonych przekształceń własnościowych zmienili nazwy, uzyskali pozytywną opinię do nałożenia obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności kraju lub nie zapewniają obecnie możliwości realizacji tych zadań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.05.2014
do góry