Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID140
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba zmiany dokumentu wynika ze stwierdzenia w programie operacyjnym nadwyżki środków w ramach II Osi Priorytetowej. W związku z powyższym dokonana została realokacja środków w celu ich pełnej i efektywnej absorbcji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realokacja środków z EFRR w wysokości 8.238.751 euro, z Działania 2.2 na 1.4. Zmiana montażu finansowego na Osi II i Osi V.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.12.2013
do góry