Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD248
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie wymaga dostosowania do obowiązujących ustaw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja uzgadnia rozporządzenie z aktualnymi ustawami określającymi status prawny jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych i obowiązującymi je zasadami gospodarki finansowej, a zwłaszcza z ustawą o uprawnieniach przysługujących Skarbowi Państwa, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych. Nowelizacja nie zmienia zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa ani związanych z tym obowiązków jednostek organizacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZdzisław Gawlik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 marca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.03.2014
do góry