Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD473 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej
RD472 MIiR
Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
RD471 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UD480 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej
UC148
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu I kwartał 2019 r. Więcej
UC149 MGMiŻŚ
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2019 r. Więcej
RD470 MSWiA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
UD479 ME
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu ME I kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UD478 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej
ID212 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej