Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1612
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD510 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej
ID226 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2019 r. Więcej
UD509 MNiSW
KPRM
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW II kwartał 2019 r. Więcej
UD508 MSiT
Anna Krupka Sekretarz Stanu MSiT II kwartał 2019 r. Więcej
ID225 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
UD507 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UD506 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME II kwartał 2019 r. Więcej
RC42 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. Więcej
UD505 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. Więcej
IC13
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. Więcej