Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD339 MF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu, Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. więcej
ID152 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
IC9 MRiF

Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
II kwartał 2018 r. więcej
RD325 MEN

Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN
więcej
RD324 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
RD323 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
ID151 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD322 MON

Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2018 r. w trybie obiegowym więcej
RC37 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MRiF
IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
RC36 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej