Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD375 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
UC127 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
RD366 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD365 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD367 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UA41 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2018 r. Więcej
RD364 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD363 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2018 r. Więcej
UC126 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC III kwartał 2018 r. Więcej
UD374 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2018 r. Więcej