Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID136 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD311 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UC102 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
IV kwartał 2017 r. więcej
UC103 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
II kwartał 2018 r. więcej
UA36 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. więcej
UD310 MZ

Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD309 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD308 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD307 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD291 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej