Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD328 MEN

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN
więcej
UC108 MF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD344 MS

Marcin Warchol Podsekretarz Stanu MS
więcej
RD327 MSZ

Jacek Czaputowicz Minister Spraw Zagranicznych MSZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD343 KPRM

Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD342 KPRM

Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 stycznia 2018 r. więcej
UD341 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej
RD326 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD340 Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Piotr Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
więcej
UC107 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MPiPS
I kwartał 2018 r. więcej