Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD382 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2018 r. Więcej
UD381 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. Więcej
UD380
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska II kwartał 2018 r. Więcej
ID171 MIiR
Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD369 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2018 r. Więcej
UD379 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD378 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD377 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT II kwartał 2018 r. Więcej
UD376 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
RD368 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony