Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID254 MIiR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID253 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
ID252 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
ID250 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
ID251 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
IC15 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
IC16 MIiR
Małgorzata Jarosińska- Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2019 r. Więcej
UD571 MPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2019 r. Więcej
UD570 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
ID249 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony