Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD374 MF
Paweł Cybulski Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
UD385 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
ID172 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
RD373 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
RD372 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD371 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2018 r. Więcej
UC128 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME II kwartał 2018 r. Więcej
RD370 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. Więcej
UD384 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej
UD383 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony