Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

916
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD284 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD271 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD285 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD286 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UC101 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
IV kwartał 2017 r. więcej
UC100 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
IV kwartał 2017 r. więcej
RD270 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD268 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD269 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD267 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej