Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1267
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD398 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN III kwartał 2018 r. Więcej
RD393 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. Więcej
UD397 Prezes UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Prezes UZP II kwartał 2018 r. Więcej
RD392 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
UD396
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD395
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID183 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego II kwartał 2018 r. Więcej
ID185 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego II kwartał 2018 r. Więcej
ID182 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
ID184 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony