Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD318 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD317

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
więcej
RD299 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
UD316 MS

Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS
więcej
RD300 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
RD301 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD315 MRiRW

Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD296 MZ

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ
więcej
RD297

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD298 MSWiA

Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA
więcej