Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD335 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2018 r. więcej
RD334 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
I kwartał 2018 r. więcej
RD333 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
I kwartał 2018 r. więcej
UC109 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
IV kwartał 2018 r. więcej
UD346 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
RD332 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2018 r. w trybie obiegowym więcej
UD345 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD330 MF

Marian Banaś Sekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. więcej
RD331 MF

Marian Banaś Sekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. więcej
RD329 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym więcej