Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

916
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID126 MRiF

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID125 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD290 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
UD289 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
RD275 MRiRW

Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD288

Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu
więcej
UD287 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 września 2017 r. więcej
RD273 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
RD272 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD274 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej