Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD325 MGMiŻŚ

Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej
UD324 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD323 MIiB

Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD303

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD302 MGMiŻŚ

Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej
UD322 MC

Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD321 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID138 MIiB

Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD320 ME

Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME
więcej
UD319 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej