Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1267
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD399 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
RD398 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD401 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UD400 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UD399
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2018 r. Więcej
RD396 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD397 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD395 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD394 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
ID186 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony