Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1443
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD463 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD464 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD461 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD462 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD460 MNiSW
Piotr Dardziński Sekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD473 MPiT
Urząd Zamówień Publicznych
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UC146 MZ
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski Główny Inspektor Farmaceutyczny MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UD472 MPiT
Urząd Zamówień Publicznych
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD471 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UA44 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony