Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1322
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD433 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. Więcej
UD432 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. Więcej
UD431 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2018 r. Więcej
UD430 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD429 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
UD428 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
ID194 MZ
Marcin Czech Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
RD410 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
RD409 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD427 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony