Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID175 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
ID174 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. Więcej
UD388 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2018 r. Więcej
UD386 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME II kwartał 2018 r. Więcej
RD377 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
UD387 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
RD375 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON III kwartał 2018 r. Więcej
ID173 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2018 r. Więcej
RD376 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
ZD9 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony