Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC110 MF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF
II/III kwartał 2018 r. więcej
UD349 MZ

Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ
I kwartał 2018 r. więcej
UD348 MZ

Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ
I kwartał 2018 r. więcej
UD347 MKiDN

Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN
I kwartał 2018 r. więcej
RD340 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
I kwartał 2018 r. więcej
RD338 Rada Statystyki

Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
I kwartał 2018 r. więcej
RD341 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
I kwartał 2018 r. więcej
RD339 Rada Statystyki

Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
I kwartał 2018 r. więcej
RD337 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
I kwartał 2018 r. więcej
RD336 MF

Marian Banaś Sekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. więcej