Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD509 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD508 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2019 r. z autopoprawką Więcej
UD519 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
RD506 MSiT
Anna Krupka Sekretarz Stanu MSiT III kwartał 2019 r. Więcej
UC156 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ IV kwartał 2020 r. Więcej
RD507 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ IV kwartał 2019 r. Więcej
UD520 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
RD505 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
UD518 MPiT
MS
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2019 r. Więcej
UD517 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej