Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD31 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD7 MI
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu MI Więcej
RD26 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu ME Więcej
UD8 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. Więcej
RD27 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID2 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD24 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD25 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD2 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB WYCOFANY Więcej
ID3 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej