Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA9 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC48 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UD17 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
RD39 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD16 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej
UD15 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UC47 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD38 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD37 MR
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID10 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. Więcej