Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD33 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD34 GUS
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD12 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA Więcej
RD35 GUS
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID5 MIiB
Piotr Stomma Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UD11 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 04 lipca 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD32 MON
Tomasz Szatkowski Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID6 MR
Radosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
ID7 MR
Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. ze zmianami Więcej
RD28 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej