Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD35 MF
Paweł Szałamacha Minister Finansów MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. Więcej
UA16 MNiSW
MF
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r. Więcej
ZA3 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN WYCOFANY Więcej
ID12 MKiDN
Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 października 2017 r. Więcej
ZC6 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
RD52 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC57 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. Więcej
RD53 MS
Bogdan Święczkowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD54 MC
Piotr Woźny Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD55 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. Więcej

do góry