Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC47 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD38 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD37 MR
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID10 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. Więcej
ZD3 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK WYCOFANY Więcej
UD14 MON
Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD36 MR
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID9 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 marca 2016 r. ze zmianami Więcej
UD13 GUS
Halina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego GUS Więcej
ID8 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS WYCOFANY Więcej