Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA10 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 lutego 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD40 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC49
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r. Więcej
RD41 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UA9 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC48 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UD17 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
RD39 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD16 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej
UD15 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej