Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD21 MSWiA
Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. Więcej
UD22 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA Więcej
UD24 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2016 r. Więcej
UD23 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2017 r. Więcej
UD18 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. Więcej
UD19 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UA12 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami Więcej
UC50 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. Więcej
UA11 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. Więcej
RD42 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Piotr Pogonowski p.o. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej