Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD47 MIiB
Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD48 MIiB
Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD49 GUS
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID11 MR
Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 kwietnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD25 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW WYCOFANY Więcej
RD44 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD45 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC22 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD20 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD43 MSWiA
Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej