Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1737
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD77 MZ
Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UA23 MF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2016 r. Więcej
UD76 MF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
UC70 MRiF
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF III/IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. Więcej
UD75 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. Więcej
UD72 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UD73 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC68
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia 2019 r. z autopoprawką Więcej
UD74 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. z autopoprawką Więcej
UC69 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. Więcej