Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1643
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD490 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI II kwartał 2019 r. Więcej
RD489 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. Więcej
UD502 MRiRW
UOKiK
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej
UD501 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
ID222 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD500 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. Więcej
ID220 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. Więcej
ID223 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 11 czerwca 2019 r. z autopoprawką Więcej
ID221 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. Więcej
UD499 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej