Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID209 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych I kwartał 2019 r. Więcej
RD466 MON
Szef Sztabu Generalnego WP - gen. broni Rajmund T. Andrzejczak MON I kwartał 2019 r. Więcej
RD465 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2019 r. Więcej
UD474 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. Więcej
RD463 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD464 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD461 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD462 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD460 MNiSW
Piotr Dardziński Sekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD473 MPiT
Urząd Zamówień Publicznych
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MPiT II kwartał 2019 r. Więcej