Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1048
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
IA1 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
więcej
UA3 MRiRW

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami więcej
UA4 MS

Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2015 r. więcej
UA5 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2016 r. ze zmianami więcej
UA6 MON

Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON
WYCOFANY więcej
UA1 MZ

Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lutego 2016 r. ze zmianami więcej
ZA1 MZ

Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ
WYCOFANY więcej
UA2 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką i zmianami więcej