Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID213 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UC147 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym z autopoprawką Więcej
ID211 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD477 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ME I kwartał 2019 r. Więcej
RD469 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD476 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2019 r. Więcej
UD475 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MF I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD468 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID210 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. Więcej
RD467 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON I kwartał 2019 r. Więcej