Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD512 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 3 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD525 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD524 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
UD523 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB III kwartał 2019 r. Więcej
UD522 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
ID232 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. Więcej
RD511 Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Mariusz Haładyj Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID231 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2019 r. Więcej
RD510 MRPiPS
MEN
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 13 sierpnia 2019 r. Więcej
UD528 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2019 r. Więcej