Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD305

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD307

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD308

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
UC104 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
I/II kwartał 2018 r. więcej
ID140 MSWiA

Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA
więcej
UD326 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD304

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
UD328 MRiF

MS
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości MRiF
więcej
UD327 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
ID139 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej