Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD512 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. Więcej
RD497 MI
Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej II kwartał 2019 r. Więcej
ID227
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. Więcej
RD496 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. Więcej
UD511 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2019 r. Więcej
UD510 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej
ID226 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC II kwartał 2019 r. Więcej
UD509 MNiSW
KPRM
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW II kwartał 2019 r. Więcej
UD508 MSiT
Anna Krupka Sekretarz Stanu MSiT II kwartał 2019 r. Więcej
ID225 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony