Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1322
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD437 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT IV kwartał 2018 r. Więcej
ID195 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD436 MZ
Łukasz Szumowski Minister Zdrowia MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
RD414 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2018 r. Więcej
UC137 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
RD412 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2018 r. Więcej
RD413 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej
RD411 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD435 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. Więcej
UD434 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony