Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD381 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD380 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
UD389 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD390 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UC130 MF
MS
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej
IC11 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME II kwartał 2018 r. Więcej
RD379 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
ID176
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu I kwartał 2019 r. Więcej
RD378 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2018 r. Więcej
UC129 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony