Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1479
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD485 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
ID215 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UC153 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
RD483 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. Więcej
RD484 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON II kwartał 2019 r. Więcej
RD482 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
ID214 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UC151 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UC152 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UD491 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI II kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony