Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

735
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD240 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RC28 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2017 r. więcej
RD212 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD211 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Franciszek Kubiczek Przewodniczący Rady Statystyki GUS
więcej
RD213 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD239 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD238 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD210 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
UD237 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID96 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej