Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

716
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD234 MSZ

Renata Szczęch Podsekretarz Stanu MSZ
więcej
UD233 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID89 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
UD231 MNiSW

Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW
więcej
UD232 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD230 MON

Wojciech Fałkowski Podsekretarz Stanu MON
więcej
UD229 MRiF

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID88 MSZ

Witold Waszczykowski Minister Spraw Zagranicznych MSZ
więcej
UD228 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD227 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 marca 2017 r. więcej