Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

781
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID104 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
UD253 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
więcej
RD229 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
UA30 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD230 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
RC30 MGMiŻŚ

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ
III kwartał 2017 r. więcej
UD252 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID103 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
UD251 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
IC6 MRiF

Witold Słowik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
II kwartał 2017 r. więcej