Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD89 MON

Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON
więcej
RD90 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej
RD91 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
RD92 UOKiK

Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK
więcej
RD93 UOKiK

Dorota Karczewska Wiceprezes UOKiK UOKiK
więcej
ID23 MZ

Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ
więcej
ID24 MR

Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MR
więcej
UD77 MZ

Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UA23 MF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF
więcej
UD76 MF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu MF
więcej
wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...