Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

512
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD156 MS

Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS
więcej
UC85 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
IV kwartał 2016 r. więcej
RD139 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD155 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD154 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD152 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD153 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UC84 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
I kwartał 2017 r. więcej
UD151 MZ

Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD150 MSWiA

Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA
więcej