Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC78 MS

Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS
IV kwartał 2016 r. więcej
UD105 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
RD115 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UC77 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
IV kwartał 2016 r. więcej
ID36 MC

Witold Kołodziejski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD101 MSWiA

Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA
więcej
UD103 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
UD104 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD98 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD111

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Krzysztof Lissowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
więcej
wstecz o 5 <<
poprzednia <
1
...