Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

677
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD212 MRPiPS

Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD211 MSZ

Renata Szczęch Podsekretarz Stanu MSZ
więcej
UD210 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD209 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
RD197 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD198 UOKiK

Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK
więcej
RD196 MRiF

Marian Banaś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
UD208 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD195 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
więcej
RD194 MSWiA

Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA
więcej