Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD549 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego III kwartał 2019 r. Więcej
UC162 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
ID245 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2019 r. Więcej
ID244 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2019 r. Więcej
RD548 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
RD547 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
RD546 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
RD545 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. Więcej
UD567 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
ID243 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony