Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

578
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD178 ME

Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
ID62 MRiF

Witold Słowik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD162 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD161 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD160 MIiB

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB
więcej
RD156 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD158 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD155 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD153 MGMiŻŚ

Paweł Brzezicki Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej
ID61 UZP

Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UZP
więcej