Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1443
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC148
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu I kwartał 2019 r. Więcej
UC149 MGMiŻŚ
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2019 r. Więcej
RD470 MSWiA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
UD479 ME
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu ME I kwartał 2019 r. Więcej
UD478 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej
ID212 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej
ID213 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UC147 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. Więcej
ID211 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. Więcej
UD477 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ME I kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony