Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1165
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD377 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT II kwartał 2018 r. Więcej
UD376 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
RD368 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON II kwartał 2018 r. Więcej
UD375 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2018 r. Więcej
UC127 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
RD366 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD365 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD367 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
UA41 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2018 r. Więcej
RD364 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony