Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

653
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD187 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS
więcej
RD186 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD185 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RC27 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2017 r. więcej
UD201 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
ZD7 MZ

Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD200 MZ

Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ
więcej
ID85 MRiF

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD183 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID84 MKiDN

Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN
więcej