Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD89 MAiC
MIchał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 sierpnia 2013 r. Więcej
UD90 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 lutego 2014 r. Więcej
UC87 MZ
Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. Więcej
RD210 MNiSW
prof. Maria Elżbieta Orłowska Sekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 października 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD87 MAiC
Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu MAiC Więcej
UD86 UZP
Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Prezes UZP ZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 lipca 2013 r. ze zmianami Więcej
UD84 GUS
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r. z autopoprawką Więcej
UD85 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r. Więcej
ZD67 MNiSW
dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. z autopoprawką Więcej
RD207 MAiC
Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD208 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 maja 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD209 MRiRW
Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 czerwca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID96 MG
Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2013 r. ze zmianami Więcej
UD83 MIiR
Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2014 r. z autopoprawkami Więcej
ZD66 MPiPS
Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r. Więcej
UB13 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 29 października 2013 r. Więcej
UD81 MF
Szef Służby Celnej
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
ZC32 MKiDN
Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu MKiDN WYCOFANY Więcej
UD82 MRiRW
Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
ID95 MTBiGM
Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu MTBiGM ZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 czerwca 2013 r. Więcej
RD206 Prezes GUS
Janusz Witkowski Prezes GUS Rada Statystyki ZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD205 MRiRW
Krystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UA30 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 marca 2014 r. Więcej
UA29 MS
Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r. Więcej
UD80 MF
Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 lipca 2013 r. Więcej
RD203 Szef Agencji Wywiadu
gen. bryg. Maciej Hunia Szef Agencji Wywiadu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 lipca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD204 MRiRW
Krystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID92 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2013 r. z autopoprawkami Więcej
ID93 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
ID94 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 czerwca 2013 r. Więcej
UD79 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 grudnia 2013 r. Więcej
RD202 MAiC
Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu MAiC ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD78 MRiRW
Krystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. z autopoprawką Więcej
UD77 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Mirosław Różański Dyrektor Dep. Strategii i Planowania Obronnego MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. z autopoprawką Więcej
RD201 MEN
Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 lipca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID90 MEN
Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 lipca 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ID91 MEN
Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UC85 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 marca 2013 r. Więcej
UD76 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. ze zmianami Więcej
UD75 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Andrzej Wasilewski Dyrektor Departamentu Kadr MON ZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 marca 2013 r. z autopoprawką Więcej

do góry