Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Ilość rekordów w bazie

1587
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD142
Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - RM przyjęła 7 stycznia 2014 r. ze zmianami Więcej
RD295 MON
Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD288 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD289 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD290 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. Więcej
RD291 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD292 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. z autopoprawką Więcej
RD293 MPiPS
Marek Bucior Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
ID152 MPiPS
Elżebieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. Więcej
RD294 MPiPS
Elżebieta Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. ze zmianami Więcej
UD141 MS
Wojciech Hajduk Podsekretarz Stanu, Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. Więcej
ZC35 MS
Michał Królikowski Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UC112 MG
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r. Więcej
RD282 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. Więcej
RD283 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
RD284 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r. Więcej
RD285 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2014 r. Więcej
RD286 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 maja 2014 r. Więcej
RD287 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 marca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RC50 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK I kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RC51 UOKiK
Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK I kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD140 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r. Więcej
RD281 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
ZD90 MF
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 listopada 2014 r. ze zmianami Więcej
ZD91 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r Więcej
ZD89 MF
Izabela Leszczyna Sekretarz Stanu MF Więcej
RD280 MIiR
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
UD139 MF
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2014 r. Więcej
UC111 MF
Janusz Cichoń Sekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. z autopoprawką Więcej
UB23 MEN
Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu MEN IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2014 r. z autopoprawkami Więcej
RD279 MF
Dorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD277 MSW
Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD278 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
UC110 MIiR
RCL
Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2014 r. ze zmianami Więcej
ID151 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 16 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
UD138 RCL
Jacek Kapica Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 września 2014 r. z autopoprawką Więcej
UC109 MF
Wojciech Kowalczyk Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 sierpnia 2014 r. Więcej
RD276 MSW
Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym Więcej
RD275 MG
Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu MG ZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej
RD273 MSW
Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu MSW ZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry