Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Instytut Europy Środkowej

ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

tel.: 81 532 29 07, 81 743 68 62
faks: 081 534 7232

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2270).

 

Data publikacji : 04.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Marta Ściechura
Centrum Oceny Administracji

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 108