Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik Finansowy

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Finansowy działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Akt powołania wymaga wcześniejszego wniosku ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Adres:

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. (+48) 22 333 73 26, 22 333 73 27
faks (+48) 22 333 73 29

www.rf.gov.pl
e-mail: biuro@rf.gov.pl

 

Data publikacji : 25.03.2011

Data modyfikacji : 12.11.2015
Rejestr zmian
Autor : Grażyna Powęska, Departament Kontroli i Nadzoru KPRM
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5710