Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Marek Niechciał - prezes

Michał Holeksa- wiceprezes

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel: (+48) 22 826 34 14, (+48) 22 556 02 30
faks: (+48) 22 826 61 25
www: www.uokik.gov.pl
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.)

Data publikacji : 04.03.2008

Data modyfikacji : 17.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3702