Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

tel. 22 855 54 58, 22 641 15 01
faks: 22 641 15 65
www.narkomania.gov.pl
www.kbpn.gov.pl
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl

Data publikacji : 24.10.2011

Data modyfikacji : 22.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3334