Jednostki i organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa działa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) z późn. zm. oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 86, poz. 471)

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Zastępca dyrektora
 

Al. Ujazdowskie 5
00–583 Warszawa

Kancelaria:

Telefon: (+48 22) 236 59 75
Faks: (+48 22) 236 59 75
e-mail: poczta@rcb.gov.pl

Całodobowa służba dyżurna

Telefon: (+48 22) 236 59 00
Faks: (+48 22) 236  59 05
e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

Data publikacji : 24.10.2011

Data modyfikacji : 02.11.2015
Rejestr zmian
Autor : Rada Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3688