Skład Rady Ministrów

Skład Rady Ministrów

Zgodnie z art. 147 konstytucji Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani Wiceprezesi Rady Ministrów. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić funkcję ministra. W skład Rady Ministrów wchodzą także przewodniczący komitetów, jeżeli tak stanowią odrębne ustawy.

Prezes Rady Ministrów

 • Beata SZYDŁO
   

Wiceprezesi Rady Ministrów:

 • Piotr GLIŃSKI - wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego
 • Jarosław GOWIN - wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • Mateusz MORAWIECKI - wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju

Ministrowie:

 • Anna STREŻYŃSKA - minister cyfryzacji
 • Anna ZALEWSKA - minister edukacji narodowej
 • Paweł SZAŁAMACHA - minister finansów
 • Marek GRÓBARCZYK - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
 • Andrzej ADAMCZYK - mnister infrastruktury i budownictwa
 • Antoni MACIEREWICZ - minister obrony narodowej
 • Elżbieta RAFALSKA - minister rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Krzysztof JURGIEL - minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Dawid JACKIEWICZ - minister Skarbu Państwa
 • Witold BAŃKA - minister sportu i turystyki
 • Zbigniew ZIOBRO -  mnister sprawiedliwości
 • Mariusz BŁASZCZAK - minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Witold WASZCZYKOWSKI - minister spraw zagranicznych
 • Jan SZYSZKO - minister środowiska
 • Konstanty RADZIWIŁŁ - minister zdrowia
 • Mariusz KAMIŃSKI - minister-członek Rady Ministrów
 • Beata KEMPA - minister-członek Rady Ministrów
 • Henryk KOWALCZYK - minister-członek Rady Ministrów
 • Krzysztof TCHÓRZEWSKI - minister-członek Rady Ministrów
 • Elżbieta WITEK - minister-członek Rady Ministrów
 • Jolanta RUSINIAK - sekretarz Rady Ministrów
Data publikacji : 16 listopada 2015, 13:00

Data modyfikacji : 19 listopada 2015, 07:50
Rejestr zmian
Autor dokumentu: Beata Żmijewska

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 11317