Skład Rady Ministrów

Skład Rady Ministrów

Zgodnie z art. 147 konstytucji Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani Wiceprezesi Rady Ministrów. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić funkcję ministra. W skład Rady Ministrów wchodzą także przewodniczący komitetów, jeżeli tak stanowią odrębne ustawy.

Prezes Rady Ministrów

Wiceprezesi Rady Ministrów:

Ministrowie:

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Ministrów:

  • rzecznik prasowy rządu
  • sekretarz Rady Ministrów - Maciej BEREK
Data publikacji : 4 maja 2015, 17:00

Data modyfikacji : 17 czerwca 2015, 10:30
Rejestr zmian
Autor dokumentu: Beata Żmijewska

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 19113