Skład Rady Ministrów

Skład Rady Ministrów

Zgodnie z art. 147 konstytucji Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani Wiceprezesi Rady Ministrów. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić funkcję ministra. W skład Rady Ministrów wchodzą także przewodniczący komitetów, jeżeli tak stanowią odrębne ustawy.

Prezes Rady Ministrów

Wiceprezesi Rady Ministrów:

Ministrowie:

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Ministrów:

  • rzecznik prasowy rządu
  • sekretarz Rady Ministrów - Maciej BEREK
Data publikacji : 22 września 2014, 10:00

Data modyfikacji : 22 stycznia 2015, 14:01
Rejestr zmian
Autor: Beata Żmijewska

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 26298