Skład Rady Ministrów

Zgodnie z art. 147 konstytucji Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani Wiceprezesi Rady Ministrów. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić funkcję ministra. W skład Rady Ministrów wchodzą także przewodniczący komitetów, jeżeli tak stanowią odrębne ustawy.

Prezes Rady Ministrów

Wiceprezesi Rady Ministrów:

Ministrowie:

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Ministrów:

Data publikacji : 25 lutego 2013, 15:00

Data modyfikacji : 17 czerwca 2014, 09:58
Autor: Małgorzata Juras

Osoba publikująca: Małgorzata Juras
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 79103