Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

15.12.2018 14:02 IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym