Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

03.06.2019 14:22 I kwartał 2019 r. II kwartał 2019 r.