Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

14.03.2019 10:36 IV kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r.