Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy budżetowej na rok 2020​
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

25.03.2019 07:00 -

Realizacja postanowień art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483), a także art. 139 ust. 1 oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

25.03.2019 07:00 -

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

25.03.2019 07:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

25.03.2019 07:00 - Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

25.03.2019 07:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

25.03.2019 07:00 - MF

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

25.03.2019 07:00 - III kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

25.03.2019 07:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

25.03.2019 07:00 -

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020​


do góry