Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

03.11.2016 10:57 - WYCOFANY

Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

03.11.2016 10:57 -

Projektowane w założeniach rozwiązania będą dalej procedowane w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (UD160).