Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

29.05.2018 13:29 - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 maja 2018 r. w trybie obiegowym